Fixation/slipning av mobila tänder har dålig effekt

En systematisk översikt

Patienter med grav parodontit och fästeförlust upplever ofta problem med mobila tänder. En vanlig metod är att kortsiktigt lösa problemet med fixering och slipning ur kontakt med ockluderande tänder.

En systematisk översikt visar att dessa behandlingar inte har någon hållbar effekt på grundproblematiken.

Källa: Tandlaegebladet.dk