Fluor i tandkräm är ofarligt jämfört med fluorerade ämnen!

Fokusartikel

Många patienter, och kanske vi själva, kan ha svårt att hålla isär skillnaden mellan fluor i tandkräm/munsköljmedel och de fluorerade kolväten/ämnen som kan finnas i kläder, förpackningar, ytbehandlingar och mycket annat i vår vardag. Den senare ämnesgruppen består av långa molekylkedjor industriellt framställda, som nedbryts mycket långsamt i naturen. När de kommer in i organismen kan de ge upphov till en rad skadliga tillstånd. Även fluor kan vara skadligt, men då behöver dosen vara avsevärt större än den terapeutiska.

Artikeln är en vägledning i samtal med patienter som hyser oro inför användning av fluorhaltiga produkter, kanske i synnerhet när egna barn rekommenderas fluor i en eller annan form.

Källa: Tandlaegebladet.dk

Taggar
Fokusartikel