För tidigt född – hur blir det med tänderna och bettet?

Vetenskap & Hälsa

Liselotte Paulsson, som är doktor i odontologi och specialisttandläkare i ortodonti, berättar här om sin forskning kring tandutvecklingen hos för tidigt födda barn.

Källa: Vetenskap & hälsa

Vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne.

Lunds universitet, Malmö universitet och Region Skåne verkar för att stärka hälso- och sjukvårdens utveckling och den kliniskt inriktade medicinska och hälsovetenskapliga forskningen i regionen.