Förlust av tänder påverkar livskvaliteten

Tandförlust

I en prospektiv studie analyserades effekten av oralprotetisk behandling på patienter med varierande grad av tandförluster. Index för livskvalitet bestämdes före behandling sett till gruppindelning efter antalet saknade tänder.

För samtliga grupper förbättrades den upplevda livskvaliteten efter oralprotetisk behandling.

Källa:

Int J Prosthodontics

Taggar
Tandförlust