Förutsägbar hantering av djupa kariesangrepp med bioaktiva kompositmaterial

Fallstudie

Användande av komposit ökar beroende på patienternas krav på högre estetik, men nuvarande kompositmaterial når inte upp till de kliniska kraven. De är bondade till tandstrukturen med hjälp av adhesiver. Den svagaste länken i en kompositrestauration är skarven mellan tandsubstans och kompositmaterial, där det bildas mikrospalter i vilka biofilm fastnar och som i sin tur kan orsaka sekundärkaries och postoperativa problem.

Deep carious lesion in lower left first molar

Nyligen utvecklade bioaktiva kompositmaterial visar en signifikant förbättring som dentala fyllnadsmaterial. Fördelen med dessa material är att de fungerar bioaktivt vilket gör att kalcium, fosfat och fluor frigörs och skapar en fällning av Hydroxylapatit på materialytan.

På senare tid har tillverkare medvetet utvecklat material med bättre bindningsstyrka och lägre polymerisationskrympning, dock blir dessa material fortfarande passiva i munhålan och kan därför orsaka sekundärkaries.

Introduktionen av bioaktiva kompositmaterial bidrar till att hämma sekundärkaries och främjar remineralisering.

Källa: Directa

Taggar
Fallstudie