Guldinlägg, hur hållbara är de över tid?

STUDIE

I en retrospektiv studie av Klass II guldinlägg genomförd av forskare vid NIOM, Oslo, rapporteras hög lyckandefrekvens efter 1-46 års funktion. Kanske dags för en renässans för denna terapiform?

I studien ingick 138 patienter som behandlats 1970-2015 med 391 posteriora guldinlägg, huvudsakligen på molarer. Vid den kliniska uppföljningen 2016 bedömdes 82,9% som lyckade, 10,7% som reparerade och 6,4% som misslyckade. Den vanligaste orsaken till misslyckanden var sekundärkaries. Den genomsnittliga funktionstiden var 11,6 år med en spridning på 1-46 år.

Författarna menar, att även om guldinläggen i denna studie uppvisade en acceptabel överlevnad är kompositinlägg fortfarande första behandlingsalternativet.

Taggar
STUDIE