Hörselskador hos tandvårdspersonal

Arbetsmiljö

Tandläkare får ofta nedsatt hörsel i vänster öra.

Den norske tannlegeforeningens Tidende har publicerat en dansk studie som baseras på en rapport om tinnitus och hörselskador hos tandvårdspersonal.

Tre av fyra deltagare i studien rapporterar att ljudnivån under en arbetsdag många gånger kan uppfattas som störande, och nära hälften uppger att de tidvis besväras av tinnitus. Det är främst ljudet från turbin och ultraljudsapparatur som kan vara skadligt på sikt.

Rapporten ger även några tips om vilka möjligheter som finns för att reducera riskerna för hörselskador. Mest effektivt är någon form av hörselskydd, något som tyvärr också försvårar kommunikationen i kliniken.

En annan viktig aspekt är, att ljudet från en högfrekvent turbin, kan innebära en mycket negativ påfrestning för tandvårdsrädda patienter.

Källa: Den norske tannlegeforeningens Tidende

Taggar
Arbetsmiljö