SWECAD: Ny kursverksamhet inom digital tandvård

Digital utbildning

SWECAD är en helt ny kursplattform inom allt som rör den digitla tandvården. Koncept är att erbjuda kurser för tandtekniker och tandläkare inom allt som rör digital tandvård. Kurserna erbjuds i olika nivåer beroende på var du ligger i ditt digitala work-flow.

Michael Braian

Utvecklingen går snabbt och efterfrågan på kurser och kunskap ökar. Kursutbudet inom ämnet är dock otillräckligt i nuläget och för att möta tandvårdens krav behöver tandläkare och tandtekniker lära sig mer. Det var så SWECAD startade, säger initiativtagaren tandläkaren och tandteknikern Michael Braian.

Michael Braian

Kurserna kommer att hållas i liten skala med få deltagare för att få det mer diskussionsbaserat. På så sätt vågar alla ställa frågor och man får därmed ut mer av kursen.

Källa: Swecad.se