Hur bra är du på färgtagning?

STUDIE

Har du problem med att bestämma färg? Du är inte ensam, men förtvivla inte, övning och kunskap ger färdighet.

I en begränsad studie vid NIOM fick de anställda i uppgift att matcha två färgskalor, VITA Classical® Shade Guides, mot varandra. En av färgskalorna var maskerad.

Resultaten visar, att personer vana vid färgtagning, i klinik eller tandtekniskt laboratorium, lyckades bättre än de med annan bakgrund. Ålder syntes inte påverka resultatet negativt.

Artikeln beskriver vad vi kan göra för att förbättra säkerheten i vår färgtagning och ger även en del matnyttiga kliniska tips.

För den intresserade finns även en del att läsa om färglära.

Källa: NIOM

Taggar
STUDIE