Hur bra är korta implantat i atrofisk mandibel?

Översiktsartikel

Vid bristande höjd på mandibeln, och broprotetisk behandling, uppvisar korta implantat (7 mm) en vetenskapligt väl dokumenterad överlevnad om mer än 90 % efter fem år.

Danska forskare har i en översiktsartikel sammanställt tillgängliga och vetenskapligt habila studier och konkluderar att metoden med korta orala implantat är framgångsrik. Jämfört med benimplantat och uppbyggnad av mandibeln är användningen av korta implantat enklare, billigare och medför avsevärt mindre ingrepp på patienten. Många gånger även minskade postoperativa komplikationer.

Pågående kontrollerade kliniska studier med längre observationstid kommer att säga mer om lyckandefrekvensen över tid.

Källa: Tandlægebladet.dk