Hur hanterar du patienter med ökad blödningsrisk?

Översiktsartikel

Ett stort antal medfödda och/eller förvärvade sjukdomstillstånd samt olika mediciner nedsätter blodets koaguleringsförmåga och kan därför innebära en riskfaktor vid orala ingrepp. Utmaningen är, i mångt och mycket, en avvägning av risken för allvarlig blödning vid ett ingrepp i relation till patientens medicinska status och nödvändig intraoral behandling.

Artikeln beskriver lättfattligt och ingående relevanta bakgrundsfaktorer, och klinisk handläggning, för att i möjligaste mån undvika komplikationer vid behandling av denna många gånger utsatta patientgrupp.

Författare:

Karen Marie Giltvedt, tannlege, privatpraktiserende.

Tore Bj©™rnland, professor. Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Heming Olsen-Bergem, 1.amanuensis. Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet,

Universitetet i Oslo. Forsvarets sanitet. Vestre Viken HF.

 

Källa: Norsk Tannlegeforening/Tiderna