Hur kan den dentala biofilmen påverkas?

Översiktsartikel

I en vetenskaplig översiktsartikel från NIOM, Oslo, diskuteras och redogörs för olika möjligheter och metoder som är tillgängliga för att påverka/bekämpa dental biofilm.

Genom åren har mycken forskning ägnats åt problematiken kring den dentala biofilmen och hur den påverkar oral hälsa.

Artikeln ger en god översikt över förekommande gamla och nya teknologier samt strategier inom området. Antimikrobiella substanser, probiotika, fyllningsmaterial med antimikrobiella egenskaper, laserbehandling och fotodynamisk terapi förklaras och värderas.

Författarna konkluderar, att konventionella förebyggande åtgärder skall vara förstahandsvalet när det gäller att uppnå god oral hälsa, och att antimikrobiella metoder skall minimeras.