Hur kan risken för komplikationer efter behandling med orala implantat minimeras?

Periimplantit

En artikel i danska Tandlægebladet anger i några punkter vad som kan göras för att reducera risken för komplikationer efter implantatbehandling.

  • Välj din patient med omsorg. Notera oralt status eftersom obehandlad parodontit ökar risken för periimplantit.
  • Välj ett implantatsystem du är förtrogen med och var noggrann med de operativa rutinerna vid installation liksom placeringen av implantatet.
  • Ett oavvisligt krav på suprakonstruktionen, en- eller flertandskonstruktion, är att den är utformad på ett sådant sätt att patienten kan upprätthålla en god munhygien. Periimplantit är upp till tio gånger vanligare om patienten inte har möjlighet att hålla rent runt implantatet.
  • Slutligen betonas vikten av uppföljning och efterkontroller.

Artikeln förmedlar också aktuell kunskap om metoder för behandling av periimplantit.

Källa: Danska Tandlaegebladet

Taggar
Periimplantit