Hur motverka rotytekaries hos äldre?

Översiktsartikel

Rotytekaries kan vara ett stort och svårbehandlat problem för många hospitaliserade äldre, men även för andra äldre med motoriska inskränkningar.

I en översiktsartikel har forskare sammanställt resultaten baserade på nio kliniska kontrollerade studier innefattande 4 003 patienter äldre än 60 år.

Den bästa egenbehandlingen var daglig munsköljning med 0,2% NaF, och den mest effektiva professionella behandlingen var applicering med 38% Silverdiaminfluorid en gång per år. Samtliga deltagare hade erhållit munhygieninstruktion.

Källa: Tandlaegebladet.dk