Hur påverkas gingivala retraktioner vid användning av eltandborste jämfört med manuell tandborstning?

STUDIE

I en randomiserad 3-årsstudie har författarna undersökt effekterna på gingivala retraktioner vid användning av två borsttekniker, oscillerande-roterande eltandborste (Oral_B Professionalcare) och manuell tandborstning (Av ADA rekommenderad tandborste).

Författarna konkluderar, att efter tre år kunde inte någon skillnad i resultat avläsas, och de gingivala retraktionerna hade minskat signifikant i båda grupperna. Några negativa effekter på mjuk- eller hårdvävnad kunde inte heller noteras oavsett metod, eltandborste eller manuell tandborstning.

Taggar
STUDIE