Hur påverkas zirkonia av förbehandling inför cementering?

Laboratoriestudie

Helt avgörande för ett lyckat resultat vid cementering av keramiska konstruktioner är förbehandlingen av materialet. Detta gäller i synnerhet olika former av zirkonia.

I en laboratoriestudie analyserades effekten på retention och frakturbeteende/styrka när två typer av zirkoniahättor/kronor förbehandlades med blästring respektive varm KHF2.
Båda metoderna förbättrade adhesion och frakturstyrka, men resultaten varierade beroende på typ av zirkonia.

Källa: Niom