Hur välja cement för bästa retention och resultat?

Översiktsartikel

De två nordiska tidskrifterna, norska Tidende och danska Tandlægebladet har publicerat en informativ och täckande översikt av tillgängliga cementtyper för oralprotetiska konstruktioner.

Samtliga i dag förekommande typer av cement för varje tillämpning redovisas mot en bakgrund av vetenskaplig evidens.

Källa: Tidende