I Sverige framställs merparten av alla broar i CoCr

STUDIE

I en enkätstudie från Odontologiska institutionen i Jönköping och Göteborg undersöktes svenska dentallaboratoriers användning av CoCr vid framställning av fast oral protetik.

Enkäten sändes till 542 registrerade laboratorier i Sverige och den besvarades av 55%. De flesta laboratorierna använder CoCr för fast protetik med fördelningen 74% vid tandburna broar (FDP) och 66% vid implantatbroar (FIP). Ett stort antal legeringar användes, 35 för FDPs och 39 för FIPs.

Produktionstekniken varierade, gjutna skelett var vanligast vid tandburna broar och nyare metoder, fräsning och lasersintring för implantatbroar.

Sett till det stora antalet legeringar påpekar författarna behovet av studier som analyserar mekaniska/fysikaliska faktorer och biologisk respons för dessa.

 

Taggar
STUDIE