Information om covid-19 till personal inom tandvård

Covid-19

Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper som äldre personer med vissa underliggande sjukdomar. Därför är du som arbetar inom tandvården där det finns riskgrupper särskilt viktig.

Personal som berörs av informationen

Informationen vänder sig till personal som arbetar i offentlig och privat tandvård. Även personal som inte arbetar med tandvård kan beröras av informationen. Det kan handla om allt från städpersonal till administratörer.

Exempel på verksamheter och insatser:

 • Allmäntandvård och specialisttandvård
 • Tandvårdspersonal som deltar i verksamhet inom BVC
 • Mobil tandvård och uppsökande verksamhet på äldreboenden (särskilda boendeformer), kommunal hemsjukvård och hemtjänst
 • Mobil tandvård och uppsökande verksamhet på boenden för personer med funktionsnedsättning och daglig verksamhet

Frågor och svar för tandvården

 • Ska all planerad och pågående tandvård skjutas upp med anledning av covid-19?
 • Vad gäller för tandvårdspersonal som bedriver verksamhet i mobil tandvård eller uppsökande verksamhet på särskilt boende för äldre eller hemma hos äldre personer med behov av hemtjänst?
 • Kan patienter som tillhör några av riskgrupperna för allvarligt förlopp av en covid-19-infektion besöka tandvården som vanligt om de är symtomfria?
 • Ska personal inom tandvården testas om de blir sjuka?
 • Ska all planerad och pågående tandvård skjutas upp med anledning av covid-19?
 • Kan patienter som kontaktar tandvården innan besöket och uppger att de har luftvägssymtom besöka tandvården?
 • Vilken skyddsutrustning behöver tandvårdspersonal använda?
 • Hur hanteras akuta tandbehandlingar av patienter med pågående luftvägsinfektion inom tandvården?
 • Hur ska tandvårdspersonalen agera om en patient uppvisar luftvägssymtom, hosta eller feber under besöket på tandvårdsmottagningen?

Mer information om hur du och din arbetsplats kan hantera covid-19 hittar du på Socialstyrelsens samlingssidor om stöd till tandvården.

Källa: Socialstyrelsen

Taggar
Covid-19