Informativ sommarläsning om periimplantit

Översiktsartikel

I denna översiktsartikel, där Tord Berglundh Göteborg är en av författarna, ges en habil bild av orsaksfaktorer, uppkomst och behandling av periimplantit.

Källa: Journal of Clinical Periodontology