Inga direkta kontraindikationer för orala implantat vid generella hälsoproblem

Översiktsartikel

En holländsk forskargrupp har i en översiktsartikel värderat befintlig kunskap och möjliga risker vid behandling med orala implantat på patienter med generellt nedsatt hälsostatus.

Författarnas konklusion är att det inte finns några absoluta kontraindikationer för implantatbehandling, under förutsättning att man är uppmärksam på vissa problemområden och den enskilda individens specifika situation.