Inverkan av orala implantats längd och diameter på behandlingsresultatet

Implantat

Rapport från ITI konsensuskonferens #6
Konsensusrapporten avhandlar och beskriver en kliniskt intressant fråga:
Vilken inverkan har orala implantats längd och diameter på behandlingsresultatet?

Korta implantat, < 6mm, uppvisade en överlevnad varierande mellan 87-100 % efter uppföljning 1-5 år. Motsvarande överlevnad för implantat med standardlängd var 95-100 %.

Implantatets diameter, 2,5 – 3,5mm, visade sig inte hade någon signifikant inverkan på överlevnad.

Författarna konkluderar, att korta implantat är ett värdefullt alternativ i många situationer, men medför en mindre grad av förutsägbart resultat.

Implantat kortare än 2,5mm har dock signifikant kortare överlevnad jämfört med andra dimensioner.

De kunde inte heller finna någon överlevnadsskillnad mellan koniska och cylindriska implantat.

Källa: Clin Oral Impl Res. 2018;29(Suppl. 16):69–77. wileyonlinelibrary.com/journal/clr

Taggar
Implantat