Jämförelse av självetsande adhesiver vid posteriora kompositfyllningar

STUDIE

I en randomiserad klinisk studie jämfördes självetsande en- och tvåstegs adhesiver efter tre års funktionstid.
Samtliga kombinationer var kliniskt acceptabla med likvärdig överlevnad under försökstiden. Bristande kantanslutning/fraktur var den vanligaste defekten. När systemen jämfördes var en kombination av adhesiv/komposit bättre än de övriga i studien.

Källa: Biomaterial Investigations in Dentistry

Taggar
STUDIE