Kan chitosan/kitin från krabbskal motverka orala infektioner?

Klinisk studie

I en laboratoriestudie har forskare från Nordiska Institutet för Odontologiska Material, NIOM, undersökt den bakeriecida och bakteriestatiska effekten av chitosan. Utgångsmaterialet är kitin, som kan utvinnas ur bl.a. krabbskal.

Resultant visar, att chitosan har mycket god antibakteriell effekt för att förhindra växt och biofilmbildning av Staphylococcus epidermidis, som är en vanligt förekommande bakterie på hud och slemhinnor.
Ett framtida användningsområde skulle kunna vara coating av exempelvis orala implantat för att förhindra periimplantit, eller som beståndsdel i fyllningsmaterial för att förhindra sekundärkaries.