Kan ljuskällor i kliniken medföra sömnstörningar eller andra arbetsskador?

Fråga NIOM

Efter övergången till LED-baserad belysning har ett antal forskare, medier och intressegrupper riktat fokus mot vilka negativa konsekvenser introduktionen av sådana ljuskällor kan ha för människor, djur och miljö. Även inom tandvården har uttryckts farhågor för de ljuskällor som finns i den kliniska miljön.

Kan klinikljuset medverka till att min sömn försämras?

Det är mycket osannolikt att befintligt ljus i kliniken kan påverka sömnkvalitén.

Det finns dock evidens för att blått ljus kan minska melatoninnivån, och därmed påverka dygnsrytmen. Frågan är komplex, och för att kunna besvara den krävs kunskap om hur mycket ljus som krävs för att melatoninnivån hos den enskilde ska minska i sådan grad att den påverkar sömnen. Sammansättningen av ljusets färg och tiden på dygnet är andra faktorer av betydelse.

Faktorer som koffein, alkohol och medicinering har inverkan på sömnens kvalitet.

Sänder LED-ljuskällorna i kliniken ut ett annat ljus än konventionella ljuskällor?

LED-ljus i kliniken kan komma från härdlampor, operationsbelysning, dataskärmar och allmän belysning.

Det har uppgetts vara ett problem att LED-lampor, jämfört med konventionell belysning, sänder ut blått ljus i nivåer som teoretiskt skulle kunna påverka melatoninnivån. Detta gäller för de första LED-belysningarna som introducerades på marknaden. Dagens LED-lampor har en mycket mindre blåljuskomponent, och ljusspektrumet liknar det från konventionella ljuskällor. Härdlampor emitterar däremot 100 gånger mer blått ljus än det vi tar emot från solen en helt klar sommardag, men detta ljus når inte ögonen.

Kan blått ljus ge upphov till andra hälsorisker?

Blått ljus från små källor, och som är så starka att du inte hinner stänga ögonen innan ljuset träffar retina, kan ge upphov till skada. Detta kan uppstå vid reflekterat ljus från exempelvis härdningslampor. Blått ljus, liksom allt annat synligt ljus, kan ge brännskador på huden om det är tillräckligt intensivt, exempelvis laser. För båda dessa skador finns gränsvärden som inte skall överskridas angivna. I övrigt är det inte känt att blått ljus kan ge upphov till hälsoskador.

Nyfödda som erhåller fototerapi i hög dos med blått ljus, som medicinsk behandling för hyperbilirubinemi, uppvisar inte heller några skador som kan tillskrivas behandlingen.

Källa: NIOM

Ställ gärna en fråga till NIOM
NIOM har till uppgift att arbeta för att medicintekniska produkter, som används inom tandvården i Norden, uppfyller de hälsomässiga och tekniska krav som kan ställas med hänsyn till utvecklingen inom området.

NIOM (Nordic Institute of Dental Materials)
Telefon +47 67 51 22 00
E-post niom@niom.no

Relaterat:

Taggar
Fråga NIOM