Kan munsköljmedel med alkohol medföra risk för oral cancer?

Meta-analys

En forskargrupp har i en fallkontrollstudie och metaanalys undersökt om de munsköljmedel som innehåller alkohol kan ge upphov till oral cancer.

Det är i dag väldokumenterat att frekvent intag av sprithaltiga drycker är en riskfaktor vid utveckling av oral cancer. Många av dagens munsköljmedel har ett innehåll av alkohol motsvarande 6-29% och skulle därför, teoretiskt, vid dagligt bruk kunna vara en riskfaktor.

De resultat gruppen erhållit spretar, och något entydigt signifikant samband kan inte utläsas från studierna. Forskarna konkluderar dock, att det för närvarande inte är möjligt att se ett klart samband mellan alkoholhaltiga munsköljmedel och oral cancer, men långvarigt bruk bör undvikas.

Källa: Tandlaegebladet.dk

Taggar
Meta-analys