Kan överbelastning leda till förlust av orala implantat?

fallbeskrivning

Sena förluster av väl inläkta orala implantat har sannolikt en komplex och multifaktoriell orsaksbakgrund.

Senare forskning indikerar, att förutom peri-implantit/plaqueinducerad inflammation kan orsaken vara mikrorörelser, främmandekropps reaktion, titanallergi och ocklusal överbelastning.

En forskargrupp från Bergen diskuterar i denna artikel icke infektiösa orsaker till förlorad osseointegration, och om ocklusal överbelastning kan vara en av orsaksfaktorerna.