Kan valet av cement påverka hållfastheten av zirconiakronor?

STUDIE

I en laboratoriestudie publicerad i Acta Biomaterialia Odontologica Scandinavica undersöktes effekten av cementval på förmågan hos monolitiska zirconiakronor att motstå fraktur. I undersökningen registrerades också de olika cementens tryckhållfasthet enligt ISO-standard.
Fyra till sammansättningen olika cement ingick i studien, fosfatcement, glasjonomercement, självadhererande resincement samt dual- och kemiskt härdande resincement.

Identiska zirconiakronor framställdes med CAD/CAM-teknik och cementerades med respektive cement till standardiserat preparerade stansar. Kronorna belastades därefter till fraktur.
Resultaten visade, att zirconiakronorna i denna studie uppvisade bra egenskaper för att motstå fraktur, oavsett typ av cement som användes.
Därmed inte sagt, att det är direkt överförbart till kliniken, men en intressant iakttagelse som bör utvärderas i kliniska studier (översättarens anmärkning).

 

Källa:
Effect of cements on fracture resistance of monolithic zirconia crowns

Keisuke Nakamura, Mathieu Mouhat, John Magnus Nergård, Solveig Jenssen Lægreid, Taro Kanno, Percy Milleding & Ulf Örtengren
pages 12-19
Full text HTML
PDF
Open access
•    DOI:10.3109/23337931.2015.1129908
•    Published online: 26 Jan 2016
•    Citing articles: 0
•    Article Views: 375
Volume 2, Issue 1, 2016 < Prev
Acta Biomaterialia Odontologica Scandinavica

Taggar
STUDIE