Kan vissa tandkrämer medverka till skadlig effekt på emaljen?

STUDIE

I en laboratoriestudie har forskare vid odontologiska fakulteten i Oslo undersökt om tandkrämer som uppges göra tänderna vitare kan medverka till att göra emaljen mer mottaglig för skador.

Många tandkrämer ger en ökning av emaljytans energi, något som innebär bättre vätning och därmed högre risk för vätskor med lågt pH att påverka ytan negativt. En av tandkrämerna som uppgavs ge vitare tänder gav också stor ökning av ytenergin och därmed ökad möjlig risk för syraskador.

Författarna understryker, att detta är en pilotstudie och därför är ytterligare analyser nödvändiga.

Källa: Tidende

Taggar
STUDIE