Kitosan i komposit som hämmare av biofilm?

Laboratoriestudie

I en laboratoriestudie har ett forskarteam vid NIOM inkorporerat kitosan i ett experimentellt kompositmaterial och en adhesiv. Resultaten påvisade en antibakteriell effekt (S. Mutans) och minskad tillväxt av biofilm. Något som skulle kunna minska uppkomsten av sekundärkaries.

Tyvärr försämrades materialets fysikaliska egenskaper, men uppnådde ändå kraven i gällande ISO-standard för kompositmaterial. Adhesiv med tillsatt kitosan påverkades inte negativt.

Kitosan utvinns från skaldjur, bl.a. krabb- och räkskal och tillskrivs många positiva allmänna egenskaper, en del mer kontroversiella än andra.

Källa: Niom