Komplikationer och överlevnad för skruvretinerade och cementerade implantatkonstruktioner

En systematisk översikt

Studien kunde inte påvisa några signifikanta skillnader i överlevnad efter fem år för cementerade implantatkonstruktioner (96%) och skruvretinerade (95,5%). Oavsett terapiform, enstaka kronor eller broar, fann man inte heller någon signifikant skillnad.

Färre tekniska och biologiska komplikationer registrerades för skruvretinerade konstruktioner jämfört med cementerade.

Valet av distansmaterial, titan, guld eller keram, påverkade inte misslyckandefrekvensen signifikant.

I denna systematiska översikt analyserades slutligen resultaten från 321 fulltextartiklar. Före den kritiska granskningen omfattade det studerade materialet 4 324 vetenskapliga arbeten.