Komplikationer vid fasta och avtagbara implantatstödda proteser

PROTETIK

I en retrospektiv studie följdes helt tandlösa patienter under tio år. De hade behandlats med fasta eller avtagbara attachmentretinerade implantatstödda proteser.

Analys av resultaten visade att den årliga frekvensen komplikationer var 0,24 för fasta och 0,37 för de avtagbara konstruktionerna. Två implantat förlorades under observationstiden. Noterade tekniska komplikationer var 4-5 gånger vanligare jämfört med biologiska sådana.

Författarna konkluderar att över tid var det ingen signifikant skillnad i frekvensen komplikationer mellan implantatstödda fasta konstruktioner och motsvarande avtagbara.

Källa: The International Journal of Prosthodontics, 03/2022

Taggar
PROTETIK