Korrosion av Co-Cr legeringar som effekt av produktionsteknik

STUDIE

Koboltkromlegeringar är i dag det mest använda materialet vid framställning av oralprotetiska ersättningar i metallbundet porslin. Vid NIOM har gästforskare från Odontologiska institutionen i Göteborg analyserat olika effekter på fem legeringar när de utsätts för korrosion efterliknande den vid exponering för den dentala biofilmen.

Sammanfattningen är, att ingen av legeringarna uppvisade celltoxicitet, eller överskred kliniskt tillåtna gränsvärden för frigjorda korrosionsprodukter.

Källa. NIOM

Taggar
STUDIE