Kunskap och kunskapsluckor inom käkkirurgi

FORSKNING

Denna rapport har kartlagt samt sammanställt systematiska översikter inom 12 prioriterade domäner inom käkkirurgi*. Vidare har rådande kunskap och kunskapsluckor påvisats och sammanställts. Rapporten visar att det finns kunskap om farmakologisk smärtlindring, benbevarande tekniker samt benförlust efter tandextraktion, blödningsprofylax, komplikationer vid implantatinstallation i överkäken (med och utan sinuslift), samt medicinsk bedömning av patient med stor blödningsrisk vid operativ tandextraktion.

* Specialiteten heter i Sverige oral kirurgi. Internationellt skiljer man dock på oral surgery (endast dentoalveolär kirurgi) och oral and maxillofacial surgery (käkkirurgi, det vill säga även frakturkirurgi, käkledskirurgi och ortognatkirurgi).

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Citera denna rapport: SBU. Kunskap och kunskapsluckor inom käkkirurgi – en systematisk granskning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 239. ISBN 978-91-85413-83-6.

Källa: SBU

Taggar
FORSKNING