Läckage från kompositfyllningar – klinisk relevans?

Laboratoriestudie

Många vetenskapliga artiklar har genom åren avhandlat potentiella hälsorisker/toxicitet relaterat till läckaget av polymerer från kompositfyllningar. Är riskerna överdrivna?

En laboratoriestudie visar att metylmetakrylat från kompositfyllningar har potential att interferera med orala cellers immunsvar med möjliga hälsorisker.

Läckaget är mest uttalat vid nygjorda kompositfyllningar och patienterna bör uppmanas att vara speciellt flitiga med tandborstningen under de första dagarna.

Källa: NIOM