Laserbehandling har ingen effekt vid periimplantit

Periimplantit

Per i dag finns ingen evidens på att användning av laser har någon påtaglig nytta vid behandling av periimplantit.

Amerikanska forskare har publicerat en systematisk översikt om effekten av supplerande behandling med laserterapi i fall med inflammatoriska tillstånd vid implantat. I studien ingår 22 vetenskapliga artiklar som undersökt effekten av bestrålning med olika typer av laser.

Författarna kunde sammanfattningsvis inte finna någon klinisk relevant effekt av behandlingen på fickdjup och fästenivå, eller andra kliniska parametrar.

Källa: Danska Tandlaegebladet

Taggar
Periimplantit