Liten risk att tandvårdspersonal smittas av Covid-19

Coronavirus

När tandvårdspersonal tillämpar några enkla regler kan smittorisken för Covid-19 begränsas till ett minimum. Det finns inte heller något relevant behov av att helt stänga ned tandvårdskliniker.

Under den mest intensiva fasen av covidsmitta under våren 2020 i norra Italien genomfördes en studie vid 10 större offentliga tandvårdskliniker. Undersökningen kunde inte påvisa att någon bland tandvårdspersonalen hade blivit smittad under denna tidsperiod.

Artikeln ger en ögonblicksbild av situationen där och då, men det går inte att generalisera resultaten.

Källa: Tandlægebladet.dk

Taggar
Coronavirus