Ljushärdning – kunskapsnivå och säkerhetstänkande bland tandläkare

STUDIE

Studien som genomfördes vid NIOM, Oslo, hade syftet att undersöka tandläkares exponering för ljus från härdlampor, erhålla information om deras kunskaper vad gäller praktiska och tekniska egenskaper hos apparaturen samt säkerhetstänkandet i kliniken.

Ett frågeformulär sändes ut till samtliga tandläkare (n=1313) verksamma kliniskt 2015 i den norska allmäntandvården. Svarsfrekvensen var 56 %.

Tandläkarna använde i genomsnitt 58 % av sin tid åt fyllningsterapi med en variation av 1-30 fyllningar/dag. I medeltal härdades varje kompositlager i 27 s och spridningen av total exponering under en dag varierade kraftigt.

Ungefär 1/3 av tandläkarna hade otillräckligt ögonskydd mot blått ljus. De yngre tandläkarna använde signifikant bättre ögonskydd och var mer säkerhetsmedvetna.

Härdljusskydd MOWing från Meridentoptergo

Majoriteten av tandläkarna hade bristande kunskap om apparaturen för ljushärdning, dess funktion och tekniska prestanda.

Sammanfattningsvis identifierade studien specifika kunskapsbrister bland tandläkarna, och i synnerhet när det gäller personligt skydd för ögonen.

Källa: The Journal of Dentistry Light curing procedures – performance, knowledge level and safety awareness among dentists

 

Relaterad artikel kring härdljusljusskydd >>

Taggar
STUDIE