Materialval vid behandling av kariesskador i det primära bettet

STUDIE

I en studie har forskare vid NIOM, i samarbete med Helsingfors Stad, funnit att preformerade metallkronor (PMC) minskar antalet återbesök och är mest kostnadseffektivt vid behandling av högriskpatienter och grava kariesskador på molarer i det primära bettet.

Den grupp barn som ingick i studien var under 18 år och bodde i Helsingforsområdet. De hade under 2002-2016 behandlats med olika material för att restaurera gravt kariesskadade primära molarer. I studien analyserades överlevnaden för olika material och forskargruppen konkluderade:

– I studien hade 40% av molarerna behandlats med PMC.

– Allmäntandläkare som hade behandlat barnen i generell anestesi hade mest frekvent använt PMC.

– PMC har bättre överlevnad och mindre misslyckanden jämfört med andra material/metoder för behandling av omfattande kariesskador.

Taggar
STUDIE