Mindre gingivit vid antiinflammatorisk kost

Klinisk studie

I en randomiserad klinisk studie har en tysk forskargrupp visat, att specifik antiinflammatorisk kost kan påverka graden av gingivit.

Vid jämförelse av undersökta variabler kontrollgrupp/försöksgrupp var den enda signifikanta skillnaden lägre gingivalindex för försöksgruppen.
Medlemmarna i den gruppen förlorade också i medeltal 1,5 kilo i vikt. Kanske en extra bonus för behövande?