Minimera risker och läckage från fyllningar

Klinik & Ventenskap

I NIOMs senaste nyhetsbrev diskuteras de risker som tandvårdspersonal och patienter kan bli utsatta för, och hur de kan minimeras. I en andra del har forskarna analyserat läckage av monomerer och cytotoxicitet för några vanliga kompositmaterial.

I den kliniska vardagen utsätts personal och patienter för olika agens som kan innebära risk för individen. Kunskap om möjliga skyddsåtgärder är därför av stor vikt. Nyhetsbrevets första rapport beskriver kliniska situationer som kan medföra skada, och vad som kan göras för att undvika/minimera ett riskbeteende.

I nyhetsbrevets andra rapport jämför forskarna läckage av monomerer och cytotoxicitet för fyra kompositmaterial; 4U (Nordenta, OBL-material [Own Blend Label]), Filtek Bulk Fill Flowable (3M ESPE), Tetric EvoCeram Bulk Fill (Ivoclar Vivadent) och Filtek Z250 (3M ESPE). De tre senare var referensmaterial i jämförelsen med OBL-materialet.

Resultaten visade, att mängden frigjord monomer var likvärdig för materialen, och inget material bedömdes som mindre säkert än något annat sett till toxicitet.

Källa: NIOM