Munhälsa för äldre

Munhälsa

Modern forskning visar att kroppens sjukdomar hänger ihop och att munnens bakterier inte bara påverkar munnens hälsa utan också kan påverka vitala organ och funktioner, bland annat hjärta och kärl. Att ha en bra munvårdsrutin, ett friskt tandkött och att besöka tandvården regelbundet är en väsentlig del i att bibehålla hälsan långt upp i åren.

Sveriges Tandhygienistförening gör nu en insats för att nå ut ännu bredare bland landets seniorer med information om vikten av en god munhälsa.

I seniorföreläsningen ”Du och din munhälsa” (se nedan) kan du hjälpa till att sprida information om hur munhälsan kan förändras i takt med stigande ålder och vilka särskilda tandvårdsstöd som finns.

Filmen ”Du och din munhälsa” (23 min).

Sprid gärna denna video bland dina patienter via er hemsida eller i sociala medier.

Statliga och regionala tandvårdsstöden utnyttjas idag inte fullt

De statliga och regionala tandvårdsstöden utnyttjas idag inte fullt ut av den del av befolkningen som de är avdelade för, det vill säga personer med särskilda behov av munvårdsinsatser som till exempel kroniskt sjuka och personer som står på långvarig läkemedelsbehandling.

 

Källa: Sveriges Tandhygienistförening

Taggar
Munhälsa