Munsköljmedel mot Coronavirus, fungerar det?

Klinisk artikel

I samband med orala infektioner och kliniskt postoperativt, är Klorhexidin ett vanligt förekommande sköljmedel för våra patienter. Men har det någon effekt mot Covid-19, eller andra virus?

I denna artikel från den norska Tannlegeforeningens Tidende redovisas ett omfattande vetenskapligt underlag för den kunskap som i dag finns för Klorhexidins effekter mot Coronavirus. Författarna beskriver även effekterna av ett antal andra antiseptika med liknande användningsområde.

De antiseptika (munsköljmedel) som används i dag har generellt god förmåga till virusreduktion. Dessvärre är koncentrationen av medlet, och exponeringstiden mot virus, helt avgörande för effekten. För att förhindra skador på patienten så utesluter detta även några teoretiskt möjliga munsköljmedel.

Källa: Tannlegetidende.no