När, var och hur skall kariesprocessen angripas?

Konsensusförklaring

Forskare vid NIOM har översatt och bearbetat en konsensusförklaring ”När skall vi intervenera i den kariologiska processen?”, utgiven av två organisationer inom kariologi, ORCA och EFCD.

Behandlingen av karies kan delas in i tre nivåer, noninvasiv, mikroinvasiv och invasiv behandling. Avgörande för val av terapi är om processen är aktiv eller ej, och om det redan är ett kariesangrepp med kavitet. Rapporten ger omfattande klinisk och teoretisk handledning för varje tänkbart scenario vid behandling och utredning av patienter med kariologiska problem.

Källa: NIOM