Nazitandläkare och krigsförbrytelser i koncentrationslägren

Tandvårdshistoria

Efter andra världskrigets slut anklagades 48 tyska tandläkare för krigsförbrytelser och 15 av dem dömdes till döden.

Ett fåtal av de anklagade hade i sitt arbete vid koncentrationslägren enbart behandlat patienter med strikt odontologiskt relaterade sjukdomar. De till döden dömda tandläkarna hade i vissa fall i egenskap av lägerläkare medverkat vid experimentella dödliga injektioner, extraherat tänder med guldersättningar och sänt lägerfångar till gaskamrarna.

De icke dödsdömda tandläkarna kunde efter krigets slut återgå till civil klinisk verksamhet och många av dem erhöll uppsatta positioner.

Källa:Tandlaegebladet.dk/British Dental Journal