Ny ickekirurgisk metod för behandling av begränsad periimplantit

PRODUKTNYHET

I en prospektiv multicenterstudie har forskare vid Oslo universitet utvärderat effekten vid användning av en ickekirurgisk metod för behandling av mildare former av periimplantit. Behandlingen av implantatet genomfördes med hjälp av en kitosanborste som applicerats på ett oscillerande handstycke. Över tid noterades en signifikant minskning av både fickdjup och blödningsindex. Röntgen visade ingen ytterligare benförlust efter sex månader.

LABRIDA BioClean

Författarna konkluderar, att metoden inte är skadlig, och att den kan vara ett ickekirurgiskt alternativ vid behandling av mild periimplantit.

En ny metod för ickekirurgisk behandling av mild periimplantit- en konsekutiv, multicenter fallserie

  1. C. Wohlfahrt1*, B. J. Evensen2, B. Zeza3, H. Jansson4, A. Pilloni3, A. M. Roos-Jansåker5,8, G. L. Di Tanna6, A. M. Aass1, M. Klepp7 and O. C. Koldsland1

Syfte: Syftet med studien var att utvärdera effekten av ett nytt kitosaninstrument vid ickekirurgisk behandling av mild periimplantit.

Material och metod: I denna prospektiva konsekutiva fallserie, som utfördes på sex specialistcentra, inkluderades 63 implantat på 63 patienter. Patienterna diagnostiserades med mild periimplantit, definierat som 1-2 mm benförlust samt fickdjup (PPD) ≥4 mm och blödning vid sondering (mBoP). Patienterna undersöktes vid baseline och efter 2, 4, 12 och 24 veckor. Intraorala röntgenbilder togs efter 3 och 6 månader. Behandling med kitosanborsten, placerad i ett oscillerande handstycke, utfördes vid baseline och 3 månader efter behandling. Förändring i de kliniska parametrarna (PPD och mBoP) jämfördes mellan baseline och övriga undersökningstillfällen.

Resultat: Signifikant reduktion i både PPD och mBoP observerades vid alla efterkontroller jämfört med baseline (p < 0.001). Medelvärdet vid baseline för PPD var 5.15 mm (4.97; 5.32) och för mBoP vid baseline 1.86 mm (1.78; 1.93).

Medelvärdet för PPD vid 6-månaders undersökningen var 4.0 mm (3.91; 4.19) och för mBoP vid samma undersökningstillfälle 0.64 (0.54; 0.75).

En stabil reduktion i PPD och mBoP kunde registreras upp till 6 månader efter baseline och 3 månader efter det andra behandlingstillfället. De röntgenologiska undersökningarna visade ingen ytterligare benförlust hos något av de  63 implantaten.

Konklusion: Denna fallserie visade att en oscillerande kitosanborste inte är skadlig att använda och behandlingsutfallet visar på fördelar vid användandet vid icke-kirurgisk behandling av mild peri-implantit.  För att kunna avgöra hur väl metoden fungerar i praktiken måste randomiserade, kontrollerade kliniska studier genomföras.

Taggar
PRODUKTNYHET