Ny sökfunktion och webbutbildning: Nationella riktlinjer för tandvård

Digital utbildning

De nya nationella riktlinjerna för tandvården, som publicerades hösten 2021, kompletteras nu med en enkel sökfunktion och webbutbildning. Allt för att göra det så enkelt som möjligt att hitta bland alla rekommendationer och implementera dem i sin verksamhet.

Rekommendationerna vänder sig till beslutsfattare och behandlare och omfattar tandvårdens områden att:

  • främja hälsa och förebygga sjukdomar
  • utreda och diagnostisera
  • behandla och rehabilitera

Nu med sökfunktion och webbutbildning

För att underlätta implementeringen av rekommendationerna i den egna verksamheten finns nu:

Den första delen av webbutbildningen lanseras nu och vänder sig till den som är beslutsfattare eller behandlare. Utbildningen handlar om hur de nationella riktlinjerna stöder ett hälsofrämjande och förebyggande arbete, som kan motverka skillnaderna i munhälsa – och därmed också allmänhälsan bland befolkningen.

I månadsskiftet maj/juni kommer ytterligare en del i webbutbildningen. Den vänder sig särskilt till den som ska implementera riktlinjerna.

Källa: Socialstyrelsen