Ny ytbehandling av keramiska kronor/broar i zirkonia femdubblar bindningsstyrkan till resincement

Materialkunskap

Framställningen av kronor och broar i zirkoniumdioxid har många fördelar, men en väsentlig nackdel är svårigheten att erhålla bra bindning till resincement.

Forskare vid NIOM, Oslo, har utvecklat en ny etsmetod för ökad adhesion till zirkonia. Laboratoriestudier har visat, att metoden ökar bindningsstyrkan fem gånger jämfört med sandblästring utan fasförvandling av zirkoniumdioxiden.

Den nya tekniken är relativt enkel att tillämpa för tandtekniska laboratorier, och skapar en signifikant förbättrad mekanisk retention.

Figure 1. Scanning electron microscopy (SEM) images showing zirconia surfaces after different treatments; (a) sandblasted and (b) etched with potassium hydrogen difluoride.

Källa: NIOM