Nytt om fluor och påverkan på IQ

Fluor

Epidemiologiska studier har påvisat ett samband mellan förhöjd tidig exponering för fluor och lägre IQ hos barn.

Danska forskare har analyserat fluorkoncentration i vatten på flaska och ett stort antal tesorter. I artikeln redogör de även för aktuell vetenskaplig evidens och tillgänglig litteratur inom ämnesområdet fluor.

Många av de analyserade tesorterna uppvisade nivåer över tillåtet gränsvärde. För vatten på flaska var innehållet av fluor under gränsvärdet för samtliga produkter, förutom Ramlösa original som överskred detta värde.

Författarna menar att frekvent exponering för fluor, speciellt under graviditeten, kan medföra en neurologisk risk för barnet, och exponering bör därför begränsas.

Källa: www.tandlaegebladet.dk

Taggar
Fluor