Ökar förstoringsluppar risken för ögonskador vid ljushärdning?

STUDIE

Forskare vid NIOM i Oslo har medverkat i en laboratoriestudie där förstoringsluppar används vid ljushärdning. Syftet var att analysera om användning av luppar vid ljushärdning sänker gränsvärdet för negativ exponering av ögat. Hypotesen var, att koncentrationen av ljuset kunde öka risken för ögonskador.

Resultaten kunde inte påvisa att lupparna hade någon potentierande effekt, och tiden för att uppnå skadliga effekter på ögonen minskade inte.

För mer information: Magnification loupes and light curing >>

Källa: NIOM

Taggar
STUDIE